Akcja Katolicka

Celem Akcji Katolickiej jest propagowanie myśli katolickiej i wspieranie zadań duszpasterskich na terenie parafii. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z członkami Akcji Katolickiej.