Uroczystości odpustowe

 

św. Katarzyny Aleksandryjskiej
25.listopada 

Matki Bożej Pocieszenia
4.września 

św. Augustyna
28.sierpnia 

św. Rity z Cascia
22 maja

 Sługi Bożego Izajasza Bonera
Niedziela po 8 lutego