Akcja Katolicka

Na terenie parafii Akcja Katolicka pomaga osobom chorym i ubogim. Członkowie grupy regularnie wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podczas Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Pomocą charytatywną objęte jest również krakowskie hospicjum św. Łazarza.