Akcja Katolicka

Celem Akcji Katolickiej jest propagowanie myśli katolickiej i wspieranie zadań duszpasterskich na terenie parafii.