Katechezy dla dorosłych


Katecheza dla dorosłych
– czwartki pod wieczornej Mszy Świętej w sali B po wcześniejszym uzgodnieniem terminu z duszpasterzem.